Zwycięski Skład Kaiserslautern - Warto przypomnieć .....